ZDJĘCIA - Historia PDF Drukuj Email




Dawna pracownia garncarska   / 1





Poświadczenie o złożeniu egzaminu
na czeladnika przez Leona Necla - 1926 r.   / 2





Leon Necel przy pracy   / 3





Leon Necel przy pracy   / 4





Leon Necel przekazuje swoje doświadczenie   / 5





Wyroby dawne   / 6





Podziękowanie za dar Leona Necla

na Fundusz Obrony Narodowej - 1937 r.   / 7





Podpis i pieczątka Leona Necla   / 8





Notka w gazecie - rok 1954   / 9





Podpis i pieczątka Leona Necla   / 10





Ryszard Necel przy pracy   / 11





Wazon   / 12





Malowanie   / 13





Malowanie   / 14





Malowanie dużych dzbanów   / 15





Kafle   / 16





Brązowy krzyż zasługi dla Leona Necla - 1937 r.   / 17





Kafle   / 18





Leona Necla umowa o naukę rzemiosła   / 19




 


© 2018 SUPER PAPIER    www.SuperPapier.pl