Pracownia Ceramiki NECEL Czynne: pon.-sob. 800-1700   KONTAKT: Pracownia (+48) 58 684 22 89 (w godz. pracy) Rafał Necel Elas (+48) 663 672 720Dawna pracownia garncarska   / 1

Poświadczenie o złożeniu egzaminu
na czeladnika przez Leona Necla - 1926 r.   / 2

Leon Necel przy pracy   / 3

Leon Necel przy pracy   / 4

Leon Necel przekazuje swoje doświadczenie   / 5

Wyroby dawne   / 6

Podziękowanie za dar Leona Necla

na Fundusz Obrony Narodowej - 1937 r.   / 7

Podpis i pieczątka Leona Necla   / 8

Notka w gazecie - rok 1954   / 9

Podpis i pieczątka Leona Necla   / 10

Ryszard Necel przy pracy   / 11

Wazon   / 12

Malowanie   / 13

Malowanie   / 14

Malowanie dużych dzbanów   / 15

Kafle   / 16

Brązowy krzyż zasługi dla Leona Necla - 1937 r.   / 17

Kafle   / 18

Leona Necla umowa o naukę rzemiosła   / 19